.

Regulamin sklepu zamiatacz.pl

Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem 

§ 1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy zamiatacz.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową: szczotek do zamiatania, akcesoriów do sprzątania, ręcznych akcesoriów szczotkarskich. Właścicielem sklepu sklepu zamiatacz.pl jest firma PPUH Artur Sikora prowadząca działalność gospodarczą pod adresem ul. Rodziny Poganów 15, 32-080 Zabierzów, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej po numerem nip: 944-192-56-83, regon: 365858020

§ 2 Składanie zamówień 

1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu, telefonicznie lub drogą mailową. 
3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. 
4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.
5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 
6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku wyboru opcji „płatność przy odbiorze”.

Towar 

1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy.

§ 3 
Koszty i termin wysyłki
 

1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić. 
2. Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym w opisie sposobu transportu. Przy wyborze opcji płatności "przelew" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). 
3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link "Koszt dostawy i transport". 
4. Właściciel sklepu udostępnia nastepujące sposoby wysyłki zakupionych towarów:

  • przesyłka kurierska (przedpłata) termin dostarczenia około 3 dni roboczych od momentu wpływu na konto bankowe sklepu- Regulamin DHL
  • przesyłak kurieraska (za pobraniem) termin dostarczenia około 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia- Regulamin DHL

§ 4 Płatności 

1. Każda transakcja potwierdzana jest dostarczonym do przesyłki paragonem lub fakturą VAT. Dokumenty te znajdują się wewnątrz paczki, lub w przytwierdzonej do paczki przeźroczystej koszulce pod etykietą adresową przewoźnika.
2. Właściciel sklepu udostępnia następujące sposoby płatności za zamówione przedmioty:

  • Płatność przelewem tradycyjnym na konto bankowe nr: 17 1140 2004 0000 3302 7804 7888
  • Płatność on- line tpay
  • Płatność on line katrą- PayPal
  • Płatność za towar przy odbiorze ("za pobraniem")

szczegółowe dane wraz opisami dostępne w zakładce: Koszt dostawy i płatność

§  5 Procedura zwrotu / reklamacji 

1. Zwrot i reklamacje proszę przesyłać drogą mailową na adres biuro@zamiatacz.pl powinna zawierać niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, numer zamówienia, numer dokumentu zakupu, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 

Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) o ochronie praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem całkowitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Termin rozpatrywania zwrotów i reklamacji do 14 dni (zazwyczaj wcześniej).

§  6 Zwrot pieniędzy 

Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym w czasie do 14 dni (zazwyczaj wcześniej).

§  7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.

§  8 Prawa autorskie do materiałów multimedialnych

Wszystkie zdjęcia zamieszczane na stronie www.zamiatacz.pl są własnością właściciela strony i są objęte prawami autorskimi. Nie wyrażąmy zgody do ich kopiowania i rozpowszechniania bez naszej pisemnej zgody.

§  9 Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.  
2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)
3. Data opublikowania regulaminu 30.09.2014r.